Không cần giới thiệu dài dòng nhỉ như các bạn đã biết công dụng của nó để làm gì rồi. Vẫn như thường lệ mình tiếp tục làm bản Silent Install ổn định cho các bạn dùng. Ai dùng ok thì thanks hén

Chú ý : Đối với user sử dụng windows7 phải tắt UAC trước hoặc click phải chuột file setup chọn Run As Administrator thì mới không bị lỗi phần bắt link trong FF và IE
Lưu ý : Xóa IDM cũ trước khi cài đặt. Và khi cài đặt vui lòng đóng hết trình duyệt nếu có để tránh bị lỗi quá trình tích hợp.

Click vao đây để tải bản IDM5.19